Anna-Karin Boo

DUALITETER.
Anna-Karin Boos utställning i Galleri K-ringen.
Anna-Karin arbetar i olja akryl teckning skulptur.
Dualiteter är berättelser som påminner oss om hur vi samspelar med och förhåller oss till varandra och främst till olika delar av oss själva.
Tanke och känslotrådar binder samman och symboliserar
det osägbara.