Ett kulturskapande 3-årigt projekt, finansierat av Allmänna Arvsfonden med 3,7 miljoner har fullföljts år 3 och nu avslutats (2017-2020). Projektet tillsammans med övrig kursverksamhet och inriktning har skapat arbetstillfällen för professionella kulturskapare i Motala kommun. Föreningen har haft flera anställda under året i olika åtgärder som Extra Tjänst, Nystartsjobb, lönebidrag, projekt, praktik och arbetsträning.

K-ringenprojekt med stöd av Motala Kommun.

Sagoberättelse med text, drama och musik tillsammans med deltagarna genomfördes 11 och 12 augusti 2020.
Ledare:  Csilla Domonkos och Mehdi Arabi.

Social Cirkus är olika cirkusdiscipliner som rockring, diabolo, jonglerduk, poi, snurra tallrik, bollar mm ger träning i kommunikation, fysik, självkännedom, koncentration mm.
Ledare: Csilla Abji Ucaãyali, Mehdi Arabi.
Projektperiod augusti - december 2020.