Ett kulturskapande 3-årigt projekt, finansierat av Allmänna Arvsfonden med 3,7 miljoner har fullföljts år 3 och nu avslutats. Projektet tillsammans med övrig kursverksamhet och inriktning har skapat arbetstillfällen för professionella kulturskapare i Motala kommun. Föreningen har haft flera anställda under året i olika åtgärder som Extra Tjänst, Nystartsjobb, lönebidrag, projekt, praktik och arbetsträning.

Image
Image