EgenKraft

K-Ringens som nytt kulturhus i Motala med dess medlemsorganisationer, lokaler och samlade kunskap på kulturområdet ger speciella möjligheter att upptäcka och ta del av kulturens inneboende kraft. Huset ska leva och användas av olika målgrupper i alla åldrar.

Glädjande har Allmänna Arvsfonden beviljat medel till projekt Egen Kraft i 3 år 2017 – 2020

Den ideella kulturförening Kulturverkstan i KonsumRingen vill med samarbetsorganisationerna skapa en mötesplats för unga med funktionsnedsättning i syfte att hjälpa dem till en ökad självkänsla och bredda möjligheten till meningsfull aktiv fritid med eget kulturskapande som metod.

Av erfarenhet vet vi att vår målgrupp inte av egen kraft tar del av kulturlivet, varken från ortens scener eller egna utvecklande kulturaktiviteter.

Vår metod är att arbeta med kulturskapande i många olika former som teater/drama, måleri, teckning, keramik, screentryck, media, foto, film, animation, speldesign, dans m.m. Vi kommer även att ha en inriktning med hälsotema (mat och motion). Tillsammans med samarbetspartner öppnas även möjligheter att arbetsträna och närma sig arbetsmarknaden.

Deltagarna ska även medverka och påverka lokalernas utformning och anpassning till målgruppen.

Under och efter projekttiden kommer vi att göra uppföljning med deltagarna och referenspersonerna om upplevd målfyllelse. Varje projektår ska avslutas med en utåtriktad aktivitet av festivalkaraktär.

Samarbetspartner i Egen Kraft är Habiliteringen, Samordningsförbundet, Intresseföreningar nära målgruppen, EkolomiLaget m fl.

Läs Bloggen – EgenKraft i K-ringen Motala

Ordförande i Styrgruppen Gunilla Haga
Projektledare Gunilla Isacsson

Pedagoger
Arash Adibizadeh Lanjani
Jon Loxo

Kontakta oss: infoegenkraft@k-ringenmotala.se

Image
Image