Konsum Ringen – Ett rejält stycke arbetarhistoria

På 1800-talet bildades i Sverige en mängd lokala inköpsföreningar med namnet Arbetarnes Ring. Sällskapet Arbetarnas Ring i Motala verkstad bildades i november 1883 och de flesta medlemmarna var verkstadsarbetare. Från början var det meningen att endast träffa avtal med köpmän och få rabatt på livsmedelsinköp i vissa affärer, men snart började ”Ringen” köpa varor direkt från grosshandlare.

De första åren hade man ingen lokal utan medlemmarna hämtade sina varor på Motala verkstads järnvägsstation. I den täckta godsvagn som varorna anlänt i, stod styrelsemedlemmarna som expediter efter arbetets slut på kvällarna. Många i kön hade skottkärra för hemforslingen. Sill och fotogen var två viktiga varor. Fotogenen gav ljus i hemmet, sill och potatis var vardagsmaten. De flesta medlemmarna i föreningen var mycket fattiga och ofta gick man ihop och delade på en tunna sill. Dessa bristande tillgångar var också skälet till att det dröjde ett tag innan man fick råd till en fast lokal för sin verksamhet.

Det bar sig hur som helst, även fast det gick långsamt.

Hösten 1886 stod den första fastigheten; Ringdalen 1, dvs. huset som ligger på Ringgatan 6, färdigt. År 1900 anställdes butikspersonal så man kunde hålla öppet dagtid och efter 1905 behövde inte längre styrelsen delta i expedieringen.

Den ursprungliga fastigheten blev snart trång och byggdes till i början på 1900-talet. Senare byggde man även en fotogenbod, magasin, tvättstuga och vedsågeri, man skulle såga ved till försäljning.

Vad kunde man annars köpa i affären eller snarare inte köpa? Här fanns allt från galoscher, garn och mollskinn till porslin, glas, kabeljo och saltfläsk.

1920 gick Ringen med i K.F. (kooperativa förbundet). Förut hade man hållit hårt på sin självständighet, men då befanns arbete nödvändigt. I början på 30-talet bytte man namn från Arbetarnes Ring till Konsum Ringen.
Lördagen den 20 september 1940 stängdes Konsum Ringdalen då man byggt ett nytt varuhus på järnvägsgatan. Då hade man hållit affär där i över ett halvsekel och blivit ett miljonföretag. En rad andra Konsumbutiker hade hunnit öppna runtom i Motala.

Ur Motala tidning jubileumsspecial februari 1993 sid, Boken Motala 100 år och Det hände i Motala – Samuel Odelberg.

ImageImageImageImageImage