Kulturverkstan K-ringen Motala

Modern institution i ett gammalt hus

Kultur - Ett nödvändigt livsmedel

Konsum Ringen Motala, denna gamla butik med anor från 1800-talet är en plats för samverkan mellan lokala kulturföreningar och fria utövare i kulturella nätverk.

Kulturverkstan K-ringen bildades för att öka tillgängligheten till kultur och nå nya målgrupper.

Vi är navet i nya kulturstadsdelen Gamla Motala Verkstad.
Här skapas dialog, debatt och kunskapsutbyte för alla, gammal som ung. Och ger alla möjligheten att utvecklas inom ord, bild, form och teater.

Kommande evenemang

Image
Image

Konsum Ringen - Ett rejält stycke arbetarhistoria

På 1800-talet bildades i Sverige en mängd lokala inköpsföreningar med namnet Arbetarnes Ring. Sällskapet Arbetarnas Ring i Motala verkstad bildades i november 1883 och de flesta medlemmarna var verkstadsarbetare. Från början var det meningen att endast träffa avtal med köpmän och få rabatt på livsmedelsinköp i vissa affärer, men snart började ”Ringen” köpa varor direkt från grosshandlare.

Läs med om vår historia!

Våra Projekt

K-Ringens som nytt kulturhus i Motala med dess medlemsorganisationer, lokaler och samlade kunskap på kulturområdet ger speciella
möjligheter att upptäcka och ta del av kulturens inneboende kraft. Huset ska leva och användas av olika målgrupper i alla åldrar.

Läs mer!

Kontakt

K-ringen, Ringgatan 6, 591 60 Motala.

Maila oss:
info@k-ringenmotala.se

Hitta hit
Åk Östermalmsgatan fram till rondellen vid  Coop, följ skyltning mot Dockområdet. Följ Ringgatan rakt fram till huset som ligger på höger sida.

Image